INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE OBIADÓW

Nie należy dokonywać żadnych płatności za obiady w miesiącu wrześniu 2022r.

Płatności za obiady należy regulować do dnia 15-ego następnego miesiąca tzn. do miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko jadło obiady. Za nieterminowe płatności są naliczane odsetki.

Należności za obiady będą zamieszczane na stronie szkoły w zakładce STOŁÓWKA-OPŁATY ZA OBIADY do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który płacimy,
np. (za wrzesień – 8 października). Prosimy o wpłacanie dokładnie taką kwotę jaka jest podana, bez zaokrąglania do pełnych złotych.

W związku z ochroną danych osobowych każdy rodzić- kontrahent otrzyma swój indywidualny numer karty kontowej, po którym będzie mógł uzyskać informacje dotyczące odpłatności ( odnaleźć się na liście z należnościami za obiady w danym miesiącu). Numery kart kontrahenta będą rozdane podczas wrześniowego spotkania z rodzicami.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godziny 8.00 telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły.
W celu zapisania dziecka na obiad można pobierać druki u p. intendent.

Należy pamiętać, aby w przypadku rezygnacji z korzystania z obiadów złożyć pisemną rezygnacje do p. intendent.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

SP8 w Mielcu:

Klasy I – godz. 9.00 – duża sala gimnastyczna, po części oficjalnej spotkanie z wychowawcami w klasach

Klasy II i III – godz. 9.00 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

Klasy IV – godz. 10.00 – duża sala gimnastyczna – po części oficjalnej wychowawcy zabiorą uczniów do nowych sal

Klasy V – VIII – godz. 10.00 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Przedstawienie na nowej scenie SP8

Po wystawieniu ocen, w lekcji poprzez sztukę teatralną, na nowej scenie SP8 wystąpili uczniowie kl. 4b z przedstawieniem pt. Nauka nie idzie w las.  Wakacje i lato sprzyjają odpoczynkowi na łonie natury, dlatego uczniowie 4b wraz z wych. Joanną Leśniowską postanowili zwrócić uwagę na odpowiednie korzystanie z uroków przyrody. Przedstawienie było okazją do integracji środowiska szkolnego, wspólnego spędzenia czasu uczniów, ale przede wszystkim miało na celu uświadomienie potrzeby ochrony środowiska dla dobra roślin, zwierząt i nas samych, by jak najdłużej cieszyć się pięknem przyrody.
Uczniowie 4b odważnie i pięknie odgrywali swoje role, co brawami docenili widzowie: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Czytaj dalej

Uwaga!

Drodzy Rodzice uczniów klas I-III!

W dzienniku elektronicznym znajdziecie wiadomość o zajęciach profilaktyczno-sportowych w czasie wakacji.

Zachęcamy do zapoznania się z nią.